Search
  • Irit Honora Stark

אהבה בימי קורונה

כשאפשר לשיר אופרה לא צריך שום דבר נוסף בשביל לבטא אהבה...

מסתבר שהמחווה הקטנה שלי לאבי (ששהה בבידוד) ריגשה אנשים רבים והכתה אדוות מתפשטות והולכות, קיבלתי הודעות מחברים באוסטרליה, ספרד, איטליה, ארה״ב, גרמניה וכמובן רבים פה בארץ שהתרגשו לראותה.

אח״כ מצאתי עוד כתבות מצולמות בשפות שאפילו לא זיהיתי בכולן מופיעים הצילומים הללו.

הקשר המיוחד שלי עם הורי הנפלאים והמוזיקה שמלווה אותי כל חיי הם העוגן שנתן לי תמיד יציבות, גם בימים טרופים אלה.
62 views0 comments

Recent Posts

See All